เหรียญพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) วัดราชาธิวาส ปี๒๔๘๕

By พระดีแท้.com
Brand อมตะพระนิยม 7
Type ทองแดง
Model
  • PDT698 - 6,500.00 ฿
Buy More Info

รายละเอียด

เหรียญพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) วัดราชาธิวาส ปี๒๔๘๕