เหรียญรุ่นแรก ลพ.อุตตะมะ วัดวังก์เววิการาม จ.กาญจนบุรี ปี 2511

By พระดีแท้.com
Brand อมตะพระนิยม 7
Type ทองแดง
Model
  • PDT5888 - 18,500.00 ฿
Buy More Info

รายละเอียด

เหรียญรุ่นแรก ลพ.อุตตะมะ วัดวังก์เววิการาม จ.กาญจนบุรี ปี  2511