เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) ปี 2495 ท่านเจ้าคุณนร ปลุกเสก

By พระดีแท้.com
Brand อมตะพระนิยม 6
Type ทองแดงรมดำ
Model
  • PDT701 - 3,500.00 ฿
Buy More Info

รายละเอียด

เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) ปี 2495 ท่านเจ้าคุณนร ปลุกเสก